Regulament de ordine interioară 700 fit club

Prezentul regulament de ordine interioara se aplica tuturor persoanelor care isi desfasoara activitatea sau au acces pe baza de legitimatii/abonamente in cadrul locatiilor Vitruvian Fit Club SRL, din Bucuresti, Str. Horia Macelariu, nr.83, parter, biroul 2, lot 635, sector 1 (700 Fit Club Băneasa), , Club Go 700 SRL, din Bucuresti, Str. Brasov, nr. 25, mezanin, Complex Comercial Drumul Taberelor (700 Fit Club Drumul Taberei) si Fit Hub Go 700 SRL din Sos.Pantelimon, nr.248-250, bl.59-60, mezanin (700 Fit Club Pantelimon). Prevederile acestuia sunt obligatorii si trebuie respectate cu strictete de toate persoanele aflate in locatiile indicate.

1. Programul de funcţionare al cluburilor este L-V: 7.00-22.00 si S-D: 8.00-21.00 pentru Băneasa și Pantelimon si L-V: 6:30-22:00, S-D: 8:00-21:00 pentru Drumul Taberei. Societatile îşi rezervă dreptul de a modifica oricând programul de funcţionare al cluburilor precum şi orele de program ale cursurilor organizate în cadrul acestora, modificările urmând a fi aduse la cunoştinţa Membrilor în timp util, prin afişare la recepție sau pe website-ul go700.ro. Membrii trebuie să respecte întocmai programul de funcţionare al cluburilor.

Cluburile vor fi închise în zilele de sărbătoare legală din timpul anului şi îşi rezervă dreptul de a nu funcţiona în timpul altor sărbători, la discreţie. În plus, în timpul unor sărbători speciale sau publice, se poate aplica program special de funcţionare.

Cluburile îşi rezervă dreptul de a închide una sau toate facilităţile o săptămână pe an, în scopul de a construi, decora, repara sau menţine facilităţile, după cum vor considera necesar.

Cluburile îşi rezervă dreptul de a modifica facilităţile atunci când vor considera necesar, precum şi de a elimina sau adăuga unele facilităţi şi servicii.

Cluburile îşi pot rezerva dreptul de a utiliza facilităţile pentru evenimente speciale. În astfel de situaţii, Membrii vor fi anunţaţi în prealabil.

Zonele de exerciţii se vor închide cu 15 de minute înaintea închiderii Clubului.

2.Membrii şi Vizitatorii trebuie să fie gata să părăsească Cluburile înainte de ora închiderii.

Cluburile îşi rezervă dreptul de a introduce noi tipuri de abonamente, cu sau fără reduceri, la discreţie şi fără un anunţ prealabil. De asemenea, îşi rezervă dreptul de a modifica tipurile de abonamente existente.

Membrii trebuie să respecte întotdeauna Regulamentul Intern de Funcţionare al Cluburilor, afișat pe site-ul go700.ro, precum şi orice alte reglementări specifice, afişate şi/sau amplasate în diferite zone ale clubului (recepţie, săli de antrenament, săli de antrenament de grup, saună, vestiare etc.).

3. În cazul în care Membrul refuză sau se află în imposibilitate, indiferent din ce motive, să prezinte Cardul de Membru / Aplicaţia la recepţia centrului de sănătate, Cluburile îşi rezervă dreptul de a interzice accesul acestuia în incinta centrului de sănătate respectiv. Încredinţarea de către Membru a Cardului de Membru către o altă persoană, în vederea folosirii acestuia, atrage după sine rezilierea Abonamentului.

4.Accesul şi participarea Membrilor la antrenamentele de fitness de grup, organizate de către cluburi sub conducerea antrenorilor din cadrul centrelor, se va face numai în limita locurilor disponibile.

5.Membrilor li se interzice utilizarea în cadrul Cluburilor a unui limbaj neadecvat sau ofensator precum și orice tip de violenţă fizică şi/sau verbală, atât faţă de ceilalţi Membri sau invitaţi ai Membrilor, cât şi faţă de personalul. Membrii care sunt nemulțumiţi de serviciile Cluburilor trebuie să anunţe recepţia în acest sens ori să completeze un formular de tip „Feedback”, aflat la recepţia cluburilor.

6.Membrilor și/sau invitaților li se interzice utilizarea sălilor în scopuri comerciale. Pentru evitarea oricărui dubiu, prin utilizarea sălilor aflate în incinta clubului în scopuri comerciale se înţelege faptul că Membrii și/sau invitații nu pot oferi altor Membri sau terţi, contra cost, servicii de antrenament personalizat sau orice alte servicii, cu scop comercial și nici nu vor solicita ori primi din partea unui alt Membru și/sau invitat, contra cost ori gratuit servicii de antrenament personalizat. Antrenorii desemnaţi de catre cluburi sunt singurele persoane abilitate să presteze servicii de antrenament personalizat, iar aceste servicii sunt disponibile la un cost suplimentar. De asemenea, în incinta cluburilor este interzisă publicitatea de orice fel precum şi împărţirea de broşuri sau alte mesaje personale precum și vănzarea de produse de către Membri, cu excepția parteneriatelor încheiate cu cluburile în acest sens.

7.Fumatul/Vapatul şi folosirea tutunului nu sunt permise în incinta cluburilor. Consumul de băuturi alcoolice, droguri, steroizi anabolizanti, medicamente sau consumul şi/sau comercializarea oricăror substanţe ilegale de către Membri este strict interzisă în incinta cluburilor.. Membrii convin să nu utilizeze Cluburile şi să nu întreprindă nicio activitate dacă sunt sub influenţa drogurilor, steroizilor anabolizanti, băuturilor alcoolice sau a medicamentelor care pot afecta capacitatea Membrului de a folosi oricare dintre echipamentele de la centrele de sănătate.În cazul unor probleme medicale preexistente, sunt obligatorii consultul medical și eliberarea unui certificat medical înainte de începerea programului de exerciții.

8. Constituie încălcări ale Regulamentului de Ordine Interioara următoarele acţiuni sau omisiuni: nerespectarea orelor de program, folosirea unui limbaj neadecvat, ofensator, fumatul/vapatul în incinta centrului de fitness, antrenamentul efectuat cu o persoană care nu este angajat/colaborator al cluburuilor, comercializarea şi/sau afişarea în incinta centrului de fitness a broşurilor sau oricăror alte mesaje personale, comportamentul neadecvat, violenţa fizică sau verbală față de un alt Membru, invitat al unui Membru sau angajat/colaborator al cluburilor, nerespectarea regulilor referitoare la igienă şi curăţenie în incinta clubului Club Go 700 SRL , Vitruvian Fit Club SRL si Fit Hub Go 700 SRL. Folosirea în mod necorespunzător a echipamentelor de antrenament, expunerea părţilor intime ale corpului în incinta sălilor de antrenament, permiterea de către Membri a accesului copiilor minori, cu vârste mai mici de 16 ani, în incinta sălilor de antrenament, fără aprobarea scrisă şi prealabilă a conducerii cluburilor Club Go 700 SRL, Vitruvian Fit Club SRL si Fit Hub Go 700 SRL precum şi orice alte acţiuni sau omisiuni care sunt calificate drept încălcări ale Abonamentului de către Club Go 700 SRL , Vitruvian Fit Club SRL si Fit Hub Go 700 SRL

9.În cazul în care Membrul a săvârşit vreuna dintre faptele menţionate la art. 9 de mai sus, societatea va avea dreptul:

  1. De a suspenda Abonamentul acestuia,cu interzicerea accesului Membrului în incinta clubului pentru o perioadă cuprinsă între 1 și 3 luni și, în funcție de natura și/sau gravitatea respectivei încălcări;
  2. De a rezilia Abonamentul. Fără a fi necesară punerea în întârziere a Membrului (Abonamentul va fi considerat reziliat de drept – pact comisoriu, conform art.1553 Cod Civil), caz în care prețul Abonamentului sau orice parte a acestuia va fi reținut de către societate cu titlu de daune prestabilite.

10.Constituie încălcări grave ale prezentului Regulament de Ordine Interioara următoarele acţiuni sau omisiuni: vânzarea neautorizată a Abonamentelor şi a Cardurilor de Membru de către alte persoane decât cele autorizate de către cluburi, distribuţia şi/sau consumul băuturilor alcoolice, al drogurilor, steroizilor si medicamentelor sau altor substanţe ilegale, deţinerea şi/sau folosirea armelor de foc, cu gaz, electroşocuri precum şi orice fel de arme, utilizarea oricăror forme de violenţă, desfăşurarea de activităţi neautorizate sau solicitarea unor remuneraţii în schimbul activităţilor prestate de persoane neautorizate, comportamentul neadecvat.

11. În cazul în care Membrul a săvârşit vreuna dintre faptele menţionate la art. (10) de mai sus, acesta urmează să fie îndepărtat imediat din incinta centrului de sănătate, aplicându-i-se totodată şi interdicţia de a mai intra în incinta clubului. Totodată, Compania îşi rezervă dreptul de a rezilia Abonamentul, fără a fi necesară punerea în întârziere a Membrului (Abonamentul va fi considerat reziliat de drept – pact comisoriu, conform art. 1553 Cod Civil), caz în care preţul Abonamentului sau orice parte a acestuia va fi reţinut de către companie cu titlul de daune prestabilite.

12.Membrii nu au acces în zonele din cadrul clubului care sunt destinate exclusiv personalului.

13. Pe perioada în care Membrul se află în interiorul clubului, Cardul de Membru al acestuia va fi păstrat la recepţia centrului, urmand a-i fi restituit la plecarea din club, dupa predarea cheii de la vestiar.În cazul în care Membrul nu restituie la plecare cheia de la vestiar, acesta va trebui să achite companiei echivalentul în Lei al sumei de 20 Euro, cu titlu de taxă de înlocuire. În cazul în care Membrul nu restituie la plecare prosoapele, acesta va trebui să achite companiei echivalentul în Lei al sumei de 10 Euro pentru prosopul mare şi echivalentul în Lei al sumei de 5 Euro pentru prosopul mic, cu titlu de taxă de înlocuire.

14.Vestiarul şi cheia de la vestiar pot fi utilizate de către Membri numai pe parcursul unei singure intrări în incinta centrului de sănătate. Membrii nu vor putea depozita peste noapte obiecte personale în vestiarele centrului de sănătate. Membrii îşi pot păstra toate bunurile personale închise în vestiarele aflate în incinta centrelor de sănătate și vor păstra cheia asupra lor, bunurile personale rămânând în paza și custodia Membrului pe toată durata șederii. Nicio clauză din prezentul contract si nicio acțiune sau declarație a vreunui prepus al societatii nu va fi interpretată ca o obligație a societatii de a asigura paza bunurilor personale ale Membrului ori ca o preluare în custodie ori depozit a acestora, sens în care societatea este exonerată de orice răspundere pentru pierderea, deteriorarea (totală sau parţială) sau pentru furtul bunurilor personale ale Membrilor, pe perioada cât aceştia se află în incinta clubului.

15.Este strict interzisă expunerea părţilor intime ale corpului de către Membri sau de către invitaţii acestora, în sălile de antrenament.

16.Membrii sunt obligaţi să poarte echipament sportiv adecvat pe tot parcursul antrenamentului, respectiv trening, tricou, pantaloni scurţi şi pantofi de sport adecvaţi sălilor de antrenament. Este interzisă intrarea Membrilor şi/sau invitaţilor acestora în sălile de antrenament cu pantofi de stradă sau în piciorul gol/ şosete.

17.Membrilor care efectuează exerciţii cu greutăţi mari li se recomandă să solicite sprijinul unui antrenor al clubului sau al unui partener de antrenament, respectiv a unui alt Membru. Membrii vor pune la locul special destinat, din cadrul sălii de antrenament, toate greutăţile precum şi orice alte echipamente utilizate în cadrul antrenamentului, la încheierea fiecărei şedinţe de antrenament. În scopul menţinerii unui grad înalt de igienă, toţi Membrii trebuie să folosească, în timpul antrenamentului, prosoapele din dotare şi să depoziteze orice deşeuri în spaţiile special amenajate în acest scop în interiorul centrelor de sănătate. Membrii sunt obligaţi sa nu ocupe mai multe echipamente cu mai multe seturi de exerciţii, pentru a permite şi altor Membri şi Vizitatori să utilizeze aparatele.

18.Nu este permisă utilizare ieşirii de urgenţă şi a echipamentelor pentru incendiu pentru alte motive decât cele de siguranţă.

19.Membrii şi Vizitatorii nu au dreptul să aducă animale în incinta Clubului.

20.Membrii nu au dreptul să angajeze serviciile personalului Clubului în afara acestuia fără acordul prealabil al conducerii Clubului. Consultarea unor antrenori din afara Clubului nu este permisă. Toate antrenamentele personale şi instrucţiunile necesare vor fi efectuate numai de către personalul clubului.

21.Membrii sunt obligaţi sa nu blocheze aparatele multifuncţionale cu multe seturi de exerciţii dacă şi alţii doresc să le utilizeze. Membrii şi Vizitatorii trebuie să respecte limitele de timp stabilite pentru utilizarea aparatelor de forţă şi cardio. Halterele şi greutăţile nu pot fi folosite pe echipamentul cardiovascular.

22.Echipamente şi alte lucruri personale nu sunt permise în Zona de antrenament. Membrii şi Vizitatorii sunt rugaţi să lase aceste obiecte la vestiare (ex. Geantă de sport, echipamente atletice, poşete etc.)

23.Este interzisă intrarea Membrilor sau a invitaţilor acestora în sălile de antrenament, cu produse alimentare ori pahare sau alte recipiente.

24.Copiii minori ai Membrilor, cu vârste cuprinse între 12-16 ani, vor putea încheia un Abonament în nume propriu cu încuviințarea prealabilă scrisă a părintelui/tutorelui şi vor putea avea acces în incinta zonei de antrenament sub stricta supraveghere a părinţilor sau a antrenorilor din cadrul clubului. De asemenea, copiii minori ai Membrilor cu vârste cuprinse între 12-16 ani, vor putea avea access la cursurile organizate special pentru copii in incinta clubului precum și în sălile de antrenament, dar numai în prezența antrenorului personal și cu achitarea costului reprezentând serviciile oferite suplimentar Abonamentului de catre antrenorul personal. Copiii minori cu vârste cuprinse între 16 -18 ani vor putea încheia un Abonament în nume propriu cu încuviințarea prealabilă scrisă a părintelui/tutorelui şi vor putea avea acces la toate serviciile cluburilor – conform tipului de Abonament incheiat. Societatea nu va fi responsabilă pentru eventualele accidentări sau vătămări de orice natură suferite de copiii minori ai Membrilor în interiorul clubului.

25.Membrii trebuie să îşi însoţească invitaţii pe durata vizitei lor, iar dacă invitatul are mai puţin de 18 ani, membrul adult care îl însoţeşte trebuie să certifice, în scris, că părintele (părinţii) invitatului l-au încredinţat pe acesta și că a obținut consimțământul părintelui/tutorelui invitatului minor în acest scop. Invitaţii trebuie să completeze lizibil şi, de asemenea, să semneze în registrul invitaţilor şi să prezinte un act de identitate valabil. Clubul îşi rezervă dreptul de a refuza primirea oricărui invitat.

26.Membrul a luat cunoştinţă şi acceptă faptul că, pe perioada derulării Abonamentului, compania își rezervă dreptul de a modifica orarul cursurilor organizate in club, precum și de a anula aceste cursuri cu notificarea prealabilă transmisă Membrului într-un termen rezonabil. De asemenea, societatea va comunica Membrului situațiile de care societatea are cunoștință sau pe care le poate anticipa în mod rezonabil și care pot limita sau restricționa accesul Membrului la serviciile furnizate conform Contractului, precum dar fără a se limita la evenimentele cu caracter sportiv sau promoțional organizate de societate sau de partenerii săi.

27.Orice sugestie, reclamație, plângere, sesizare sau solicitare din partea Membrilor (“Cererea”) se va formula în scris și se depune la recepția clubului în cel mult 15 zile calendaristice de la data producerii evenimentului. Cererea va trebui să conţină obligatoriu următoarele elemente: numele şi prenumele persoanei care adresează plângerea (denumirea, în cazul persoanei juridice); calitatea acestuia (numai dacă persoana care semnează plângerea este împuternicit al unei alte persoane ori reprezentant al unei persoane juridice); datele de identificare (domiciliu,în cazul persoanei fizice / sediu social, cod unic de identificare, număr de înregistrare în Registrul Comerţului, în cazul persoanei juridice); descrierea completă a evenimentului precum şi data când s-a produs şi, dacă este cazul, ora la care s-a produs; adresa completă şi corectă la care răspunsul societatii va fi expediat; data întocmirii; semnătura persoanei care adresează Cererea (şi ştampila dacă este vorba de o persoană juridică).

Toate Cererile adresate vor fi solutionate în termen de 15 zile de la data înregistrării acestora în evidențele societatii. Aceasta îşi rezervă dreptul de a refuza soluţionarea Cererii dacă oricare dintre elementele de mai sus lipsesc. Compania nu garantează soluţionarea favorabilă a Cererilor.

Regulament saună și solar

  • Membrii şi Vizitatorii vor putea utiliza sauna si solar, gratuit şi fără o programare anterioară.
  • Costumul de baie este obligatoriu în cazul utilizării facilităţilor menţionate mai sus.
  • Este obligatorie folosirea prosopului in sauna.
  • Accesul în saună este permis numai după efectuarea unui duş.
  • Bărbieritul nu este permis în nici una din aceste facilităţi.

În timpul utilizării acestor facilităţi, Membrii şi Vizitatorii sunt rugaţi să urmeze regulile prevăzute pentru fiecare facilitate în parte.

Membrii şi Vizitatorii nu vor utiliza aceste facilităţi dacă se află sub influenţa alcoolului, drogurilor sau a stupefiantelor. Membrii şi Vizitatorii care suferă de boli cardiace, hipo sau hipertensiune arterială, diabet, persoanele însărcinate sau cere se află sub un tratament medicamentos vor consulta medicul înainte de a utiliza aceste facilităţi.

Notificări

Vă rugăm să informaţi Recepţia clubului despre orice schimbări de adresă. Orice notificare din partea Clubului va fi considerată transmisă în cazul expedierii acesteia la adresa menţionată în aplicaţia de Membru sau la noua adresa comunicată printr-o notificare scrisă adresată conducerii Clubului. Notificările adresate clubului vor fi considerate primite numai în momentul primirii acestora de către conducerea Clubului.

Membrii şi Vizitatori nu au dreptul să expună orice fel de materiale publicitare despre Club sau în incinta acestuia.

Club Go 700 SRL // Vitruvian Fit Club SRL // Fit Hub Go 700 SRL