REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ 700 FIT CLUB

Prezentul regulament de ordine interioara se aplica tuturor persoanelor care isi desfasoara activitatea sau au acces pe baza de legitimatii/abonamente in cadrul punctului de lucru al CLUB GO 700 SRL, din Bucuresti, Str. Horia Macelariu, nr.83, parter, biroul 2, lot 635, Bucuresti sector 1. Prevederile acestuia sunt obligatorii si trebuie respectate cu strictete de toate persoanele aflate in unitate.

 1. Programul de funcţionare al clubului este 07:00-22:00 iar sambata si duminica intre orele 08:00-21:00. CLUB GO 700 SRL îşi rezervă dreptul de a modifica oricând programul de funcţionare al clubului  precum şi orele de program ale cursurilor organizate în cadrul clubului, modificările urmând a fi aduse la cunoştinţa Membrilor în timp util, prin afişare la recepție sau pe website-ul  go700.ro. Membrii trebuie să respecte întocmai programul de funcţionare al clubului.

CLUB GO 700 SRL va fi închis în zilele de sărbătoare legală din timpul anului şi îşi rezervă dreptul de a nu funcţiona în timpul altor sărbători, la discreţia sa. În plus, în timpul unor sărbători speciale sau publice, se poate aplica program special de funcţionare.

CLUB GO 700 SRL îşi rezervă dreptul de a închide una sau toate facilităţile o săptămână pe an, în scopul de a construi, decora, repara sau menţine facilităţile, după cum va considera necesar.

CLUB GO 700 SRL îşi rezervă dreptul de a modifica facilităţile atunci când va considera necesar, precum şi de a elimina sau adăuga unele facilităţi şi servicii.

CLUB GO 700 SRL îşi poate rezerva dreptul de a utiliza facilităţile pentru evenimente speciale. În astfel de situaţii, Membrii vor fi anunţaţi în prealabil.

Zonele de exerciţii se vor închide cu 15 de minute înaintea închiderii Clubului.

Membrii şi Vizitatorii trebuie să fie gata să părăsească CLUB GO 700 SRL înainte de ora închiderii.

CLUB GO 700 SRL îşi rezervă dreptul de a introduce noi tipuri de abonamente, cu sau fără reduceri, la discreţia sa şi fără un anunţ prealabil. De asemenea, CLUB GO 700 SRL îşi rezervă dreptul de a modifica tipurile de abonamente existente.

 1. Membrii trebuie să respecte întotdeauna Regulamentul Intern de Funcţionare al CLUB GO 700 SRL, afișat în club și pe site-ul go700.ro, precum şi orice alte reglementări specifice, afişate şi/sau amplasate în diferite zone ale clubului (recepţie, săli de antrenament, săli de antrenament de grup, piscină, saună, vestiare etc.).
 2. În cazul în care Membrul refuză sau se află în imposibilitate, indiferent din ce motive, să prezinte Cardul de Membru la recepţia centrului de sănătate, CLUB GO 700 SRL îşi rezervă dreptul de a interzice accesul acestuia în incinta centrului de sănătate respectiv. La pierderea cardului, Membrul va achita către CLUB GO 700 SRL o taxă egală cu echivalentul în Lei al sumei de 5 Euro, în scopul înlocuirii respectivului Card de Membru. Încredinţarea de către Membru a Cardului de Membru către o altă persoană, în vederea folosirii acestuia, atrage după sine rezilierea Abonamentului.
 3. Accesul şi participarea Membrilor la antrenamentele de fitness de grup, organizate de către CLUB GO 700 SRL sub conducerea antrenorilor din cadrul centrului CLUB GO 700 SRL, se va face numai în limita locurilor disponibile.
 4. Membrilor li se interzice utilizarea în cadrul clubului CLUB GO 700 SRL a unui limbaj neadecvat sau ofensator precum și orice tip de violenţă fizică şi/sau verbală, atât faţă de ceilalţi Membri sau invitaţi ai Membrilor, cât şi faţă de personalul CLUB GO 700 SRL. Membrii care sunt nemulțumiţi de serviciile CLUB GO 700 SRL trebuie să anunţe recepţia în acest sens ori să completeze un formular de tip „Feedback”, aflat la recepţia centrelor de sănătate CLUB GO 700 SRL.
 5. Membrilor și/sau invitaților li se interzice utilizarea sălilor în scopuri comerciale. Pentru evitarea oricărui dubiu, prin utilizarea sălilor aflate în incinta clubului în scopuri comerciale se înţelege faptul că Membrii și/sau invitații nu pot oferi altor Membri sau terţi, contra cost, servicii de antrenament personalizat sau orice alte servicii, cu scop comercial și nici nu vor solicita ori primi din partea unui alt Membru și/sau invitat, contra cost ori gratuit servicii de antrenament personalizat. Antrenorii desemnaţi de CLUB GO 700 SRL sunt singurele persoane abilitate să presteze servicii de antrenament personalizat, iar aceste servicii sunt disponibile la un cost suplimentar. De asemenea, în incinta CLUB GO 700 SRL este interzisă publicitatea de orice fel precum şi împărţirea de broşuri sau alte mesaje personale precum și vănzarea de produse de către Membri, cu excepția parteneriatelor încheiate cu CLUB GO 700 SRL în acest sens.
 6. Fumatul şi folosirea tutunului nu sunt permise în incinta CLUB GO 700 SRL. Consumul de băuturi alcoolice, droguri, steroizi anabolizanti, medicamente sau consumul şi/sau comercializarea oricăror substanţe ilegale de către Membri este strict interzisă în incinta clubului CLUB GO 700 SRL. Membrii convin să nu utilizeze clubul CLUB GO 700 SRL şi să nu întreprindă nicio activitate dacă sunt sub influenţa drogurilor, steroizilor anabolizanti, băuturilor alcoolice sau a medicamentelor care pot afecta capacitatea Membrului de a folosi oricare dintre echipamentele de la centrele de sănătate.În cazul unor probleme medicale preexistente, sunt obligatorii consultul medical și eliberarea unui certificat medical înainte de începerea programului de exerciții.
 7. Constituie încălcări ale Regulamentului de Ordine Interioara următoarele acţiuni sau omisiuni: nerespectarea orelor de program, folosirea unui limbaj neadecvat, ofensator, fumatul în incinta centrului de fitness, antrenamentul efectuat cu o persoană care nu este angajat/colaborator al CLUB GO 700 SRL comercializarea şi/sau afişarea în incinta centrului de fitness broşurilor sau oricăror alte mesaje personale, comportamentul neadecvat, violenţa fizică sau verbală față de un alt Membru, invitat al unui Membru sau angajat/colaborator al CLUB GO 700 SRL, nerespectarea regulilor referitoare la igienă şi curăţenie în incinta clubului CLUB GO 700 SRL. Folosirea în mod necorespunzător a echipamentelor de antrenament, expunerea părţilor intime ale corpului în incinta sălilor de antrenament, permiterea de către Membri a accesului copiilor minori, cu vârste mai mici de 16 ani, în incinta sălilor de antrenament, fără aprobarea scrisă şi prealabilă a conducerii clubului CLUB GO 700 SRL precum şi orice alte acţiuni sau omisiuni care sunt calificate drept încălcări ale Abonamentului de către CLUB GO 700 SRL.
 8. În cazul în care Membrul a săvârşit vreuna dintre faptele menţionate la art. 9 de mai sus, CLUB GO 700 SRL va avea dreptul:
  1. De a suspenda Abonamentul acestuia, cu interzicerea accesului Membrului în incinta clubului CLUB GO 700 SRL pentru o perioadă cuprinsă între 1 şi 3 luni şi, în funcţie de natura şi/sau gravitatea respectivei încălcări;
  2. De a rezilia Abonamentul, fără a fi necesară punerea în întârziere a Membrului (Abonamentul va fi considerat reziliat de drept – pact comisoriu, conform art.1553 Cod Civil), caz în care preţul Abonamentului sau orice parte a acestuia va fi reţinut de către CLUB GO 700 SRL cu titlul de daune prestabilite.
 9.  Constituie încălcări grave ale prezentului Regulament de Ordine Interioara următoarele acţiuni sau omisiuni: vânzarea neautorizată a Abonamentelor şi a Cardurilor de Membru de către alte persoane decât cele autorizate de către CLUB GO 700 SRL, distribuţia şi/sau consumul băuturilor alcoolice, al drogurilor, steroizilor si medicamentelor sau altor substanţe ilegale, deţinerea şi/sau folosirea armelor de foc, cu gaz, electroşocuri precum şi orice fel de arme, utilizarea oricăror forme de violenţă, desfăşurarea de activităţi neautorizate sau solicitarea unor remuneraţii în schimbul activităţilor prestate de persoane neautorizate, comportamentul neadecvat.
 10. În cazul în care Membrul a săvârşit vreuna dintre faptele menţionate la art. (11) de mai sus, acesta urmează să fie îndepărtat imediat din incinta centrului de sănătate, aplicându-i-se totodată şi interdicţia de a mai intra în incinta clubului CLUB GO 700 SRL. Totodată, CLUB GO 700 SRL îşi rezervă dreptul de a rezilia Abonamentul, fără a fi necesară punerea în întârziere a Membrului (Abonamentul va fi considerat reziliat de drept – pact comisoriu, conform art. 1553 Cod Civil), caz în care preţul Abonamentului sau orice parte a acestuia va fi reţinut de către CLUB GO 700 SRL cu titlul de daune prestabilite.
 11. Membrii nu au acces în zonele din cadrul clubului CLUB GO 700 SRL care sunt destinate exclusiv personalului CLUB GO 700 SRL.
 12. Pe perioada în care Membrul se află în interiorul clubului CLUB GO 700 SRL, Cardul de Membru al acestuia va fi păstrat la recepţia centrului CLUB GO 700 SRL. În baza prezentării Cardului de Membru la recepţia clubului, la momentul plecării sale din clubul CLUB GO 700 SRL. În cazul în care Membrul nu restituie la plecare cheia de la vestiar, acesta va trebui să achite CLUB GO 700 SRL echivalentul în Lei al sumei de 20 Euro, cu titlu de taxă de înlocuire. În cazul în care Membrul nu restituie la plecare prosoapele, acesta va trebui să achite CLUB GO 700 SRL echivalentul în Lei al sumei de 10 Euro pentru prosopul mare şi echivalentul în Lei al sumei de 5 Euro pentru prosopul mic, cu titlu de taxă de înlocuire.
 13. Vestiarul şi cheia de la vestiar pot fi utilizate de către Membri numai pe parcursul unei singure intrări în incinta centrului de sănătate. Membrii nu vor putea depozita peste noapte obiecte personale în vestiarele centrului de sănătate. Membrii îşi pot păstra toate bunurile personale închise în vestiarele aflate în incinta centrelor de sănătate și vor păstra cheia asupra lor, bunurile personale rămânând în paza și custodia Membrului pe toată durata șederii. Nicio clauză din prezentul contract si nicio acțiune sau declarație a vreunui prepus CLUB GO 700 SRL nu va fi interpretată ca o obligație a CLUB GO 700 SRL de a asigura paza bunurilor personale ale Membrului ori ca o preluare în custodie ori depozit a acestora, sens în care CLUB GO 700 SRL este exonerată de orice răspundere pentru pierderea, deteriorarea (totală sau parţială) sau pentru furtul bunurilor personale ale Membrilor, pe perioada cât aceştia se află în incinta clubului.
 14. Este strict interzisă expunerea părţilor intime ale corpului de către Membri sau de către invitaţii acestora, în sălile de antrenament .
 15. Membrii sunt obligaţi să poarte echipament sportiv adecvat pe tot parcursul antrenamentului, respectiv trening, tricou, pantaloni scurţi şi pantofi de sport adecvaţi sălilor de antrenament. Este interzisă intrarea Membrilor şi/sau invitaţilor acestora în sălile de antrenament cu pantofi de stradă.
 16. Membrilor care efectuează exerciţii cu greutăţi mari li se recomandă să solicite sprijinul unui antrenor al CLUB GO 700 SRL sau al unui partener de antrenament, respectiv a unui alt Membru. Membrii vor pune la locul special destinat, din cadrul sălii de antrenament, toate greutăţile precum şi orice alte echipamente utilizate în cadrul antrenamentului, la încheierea fiecărei şedinţe de antrenament. În scopul menţinerii unui grad înalt de igienă, toţi Membrii trebuie să folosească, în timpul antrenamentului, prosoapele din dotare şi să depoziteze orice deşeuri în spaţiile special amenajate în acest scop în interiorul centrelor de sănătate. Membrii sunt obligaţi sa nu ocupe mai multe echipamente cu mai multe seturi de exerciţii, pentru a permite şi altor Membri şi Vizitatori să utilizeze aparatele.
 17. Nu este permisă utilizare ieşirii de urgenţă şi a echipamentelor pentru incendiu pentru alte motive decât cele de siguranţă.
 18. Membrii şi Vizitatorii nu au dreptul să aducă animale în incinta Clubului.
 19. Membrii nu au dreptul să angajeze serviciile personalului Clubului în afara acestuia fără acordul prealabil al conducerii Clubului. Consultarea unor antrenori din afara Clubului nu este permisă. Toate antrenamentele personale şi instrucţiunile necesare vor fi efectuate numai de către personalul CLUB GO 700 SRL.
 20. Membrii sunt obligaţi sa nu blocheze aparatele multifuncţionale cu multe seturi de exerciţii dacă şi alţii doresc să îl utilizeze. Membrii şi Vizitatorii trebuie să respecte limitele de timp stabilite pentru utilizarea aparatelor de forţă şi cardio. Halterele şi greutăţile nu pot fi folosite pe echipamentul cardiovascular.
 21. Echipamente şi alte lucruri personale nu sunt premise în Zona de antrenament. Membrii şi Vizitatorii sunt rugaţi să lase aceste obiecte la vestiare (ex. Geantă de sport, echipamente atletice, poşete etc.)
 22. Este interzisă intrarea Membrilor sau a invitaţilor acestora în sălile de antrenament, cu produse alimentare ori pahare sau alte recipiente.
 23. Copiii minori ai Membrilor, cu vârste cuprinse între 12-16 ani, vor putea încheia un Abonament în nume propriu cu încuviințarea prealabilă scrisă a părintelui/tutorelui şi vor putea avea acces în incinta zonei de antrenament sub stricta supraveghere a părinţilor sau a antrenorilor din cadrul clubului CLUB GO 700 SRL. De asemenea, copiii minori ai Membrilor cu vârste cuprinse între 12-16 ani, vor putea avea access la cursurile organizate special pentru copii in incinta clubului  CLUB GO 700 SRL precum și în sălile de antrenament, dar numai în prezența antrenorului personal și cu achitarea costului reprezentând serviciile oferite suplimentar Abonamentului de catre antrenorul personal. Copiii minori cu vârste cuprinse între 16 -18 ani vor putea încheia un Abonament în nume propriu cu încuviințarea prealabilă scrisă a părintelui/tutorelui şi vor putea avea acces la toate serviciile CLUB GO 700 SRL conform tipului de Abonament incheiat. CLUB GO 700 SRLnu va fi responsabilă pentru eventualele accidentări sau vătămări de orice natură suferite de copiii minori ai Membrilor în interiorul CLUB GO 700 SRL.
 24. Membrii trebuie să îşi însoţească invitaţii pe durata vizitei lor, iar dacă invitatul are mai puţin de 18 ani, membrul adult care îl însoţeşte trebuie să certifice, în scris, că părintele (părinţii) invitatului l-au încredinţat pe acesta și că a obținut consimțământul părintelui/tutorelui invitatului minor în acest scop. Invitaţii trebuie să completeze lizibil şi, de asemenea, să semneze în registrul invitaţilor şi să prezinte un act de identitate valabil. CLUB GO 700 SRL îşi rezervă dreptul de a refuza primirea oricărui invitat.
 25. Membrul a luat cunoştinţă şi acceptă faptul că, pe perioada derulării Abonamentului, CLUB GO 700 SRL își rezervă dreptul de a modifica orarul cursurilor organizate in clubul CLUB GO 700 SRL precum și de a anula aceste cursuri cu notificarea prealabilă transmisă Membrului într-un termen rezonabil. De asemenea, CLUB GO 700 SRL va comunica Membrului situațiile de care CLUB GO 700 SRL are cunoștință sau pe care le poate anticipa în mod rezonabil și care pot limita sau restricționa accesul Membrului la serviciile furnizate de CLUB GO 700 SRL conform Contractului, precum dar fără a se limita la evenimentele cu caracter sportiv sau promoțional organizate de CLUB GO 700 SRL sau de partenerii săi.
 26. Orice sugestie, reclamație, plângere, sesizare sau solicitare din partea Membrilor (“Cererea”) se va formula în scris și se depune la recepția CLUB GO 700 SRL în cel mult 15 zile calendaristice de la data producerii evenimentului. Cererea va trebui să conţină obligatoriu următoarele elemente: numele şi prenumele persoanei care adresează plângerea (denumirea, în cazul persoanei juridice); calitatea acestuia (numai dacă persoana care semnează plângerea este împuternicit al unei alte persoane ori reprezentant al unei persoane juridice); datele de identificare (domiciliu,în cazul persoanei fizice / sediu social, cod unic de identificare, număr de înregistrare în Registrul Comerţului, în cazul persoanei juridice); descrierea completă a evenimentului precum şi data când s-a produs şi, dacă este cazul, ora la care s-a produs; adresa completă şi corectă la care răspunsul CLUB GO 700 SRL va fi expediat; data întocmirii; semnătura persoanei care adresează Cererea (şi ştampila dacă este vorba de o persoană juridică). Toate Cererile adresate vor fi solutionate în termen de 15 zile de la data înregistrării acestora în evidențele CLUB GO 700 SRL. CLUB GO 700 SRL îşi rezervă dreptul de a refuza soluţionarea Cererii dacă oricare dintre elementele de mai sus lipsesc. CLUB GO 700 SRL nu garantează soluţionarea favorabilă a Cererilor. 

 

Regulament saună și solar

→ Membrii şi Vizitatorii vor putea utiliza sauna si solar, gratuit şi fără o programare anterioară.

→ Costumul de baie este obligatoriu în cazul utilizării facilităţilor menţionate mai sus.

→ Este obligatorie folosirea prosopului in sauna.

→ Accesul în  saună este permis numai după efectuarea unui duş.

→ Bărbieritul nu este permis în nici una din aceste facilităţi.

În timpul utilizării acestor facilităţi, Membrii şi Vizitatorii sunt rugaţi să urmeze regulile prevăzute pentru fiecare facilitate în parte.

Membrii şi Vizitatorii nu vor utiliza aceste facilităţi dacă se află sub influenţa alcoolului, drogurilor sau a stupefiantelor. Membrii şi Vizitatorii care suferă de boli cardiace, hipo sau hipertensiune arterială, diabet, persoanele însărcinate sau cere se află sub un tratament medicamentos vor consulta medicul înainte de a utiliza aceste facilităţi.

Notificări

Vă rugăm să informaţi Recepţia CLUB GO 700 SRL  despre orice schimbări de adresă. Orice notificare din partea Clubului va fi considerată transmisă în cazul expedierii acesteia la adresa menţionată în aplicaţia de Membru sau la noua adresa comunicată printr-o notificare scrisă adresată conducerii Clubului. Notificările adresate CLUB GO 700 SRL vor fi considerate primite numai în momentul primirii acestora de către conducerea Clubului.

Membrii şi Vizitatori nu au dreptul să expună orice fel de materiale publicitare despre Club sau în incinta acestuia.

CLUB GO 700 SRL